Το έργο

Περίοδος εκτέλεσης του έργου:

01.11.2018-30.10.2021

Ο κύριος στόχος του έργου MILAN είναι η εκπόνηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πεδίο της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας και της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση της ρομποτικής και του αυτοματισμού.

Το έργο MILAN απευθύνεται άμεσα στην πρόσκληση Erasmus+ 2018 / Οριζόντια προτεραιότητα «Ανοικτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή» – οι δραστηριότητες του έργου προσανατολίζονται στην επεξεργασία υψηλής ποιότητας, ανοικτών και καινοτόμων

εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων στον τομέα της ρομποτικής και αυτοματισμού με την υποστήριξη της Εικονικής Πραγματικότητας και της Αυξημένης Πραγματικότητας. Όλο το ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό του MILAN θα εγκατασταθεί σε μια διαδραστική πλατφόρμα

ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτή η πλατφόρμα, βασισμένη στο διαδίκτυο, θα επιτρέψει μια νέας ποιότητας κατάρτιση, με γνώμονα τις αναγνωρισμένες ανάγκες των εκπροσώπων των

ομάδων στόχων στον τομέα της Προηγμένης Μεταποίησης. Το εκπαιδευτικό σύστημα του MILAN θα περιλαμβάνει μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, διαδραστικές ασκήσεις και ταινίες, διαθέσιμα για υπολογιστές, tablets ή smartphones. Τα προϊόντα του MILAN θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονες λύσεις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της Εικονικής και της Επαυξημένης

Πραγματικότητας. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα θα υλοποιηθούν σε μια ειδική, Πολυλειτουργική Πλατφόρμα ΤΠΕ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

 • Άτομα που απασχολούνται σε ΜΜΕ: εργαζόμενοι που φροντίζουν προηγμένα μηχανήματα (ρομπότ, αυτοματοποιημένα, κινητά / μηχανήματα συναρμολόγησης), τεχνικό προσωπικό μεσαίου επιπέδου
 • Εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές / σύμβουλοι στον τομέα της ρομποτικής και του αυτοματισμού
 • Σπουδαστές επαγγελματικών σχολών

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου MILAN:

 1. Περιπτωσιολογικές μελέτες – πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
 2. Πρόγραμμα σπουδών MILAN – δομή και προδιαγραφές των δικτυακών μονάδων για την υποστήριξη της επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της Προηγμένης Μεταποίησης.
 3. Εκπαιδευτικό περιεχόμενο του MILAN – περιεχόμενο σεμιναρίου στο πεδίο της Προηγμένης Μεταποίησης με τη χρήση λύσεων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών VR και AR για την εκπαίδευση.
 4. Πολυλειτουργική δικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης-κατάρτισης που θα περιλαμβάνει:
  • Σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης
  • Μαθήματα για φορητές συσκευές
  • Διαδραστικές ασκήσεις
  • Ταινίες για PCs, tablets και smartphones
 5. Μεθοδολογία κατάρτισης του MILAN – η μεθοδολογία θα αφιερωθεί στην υποστήριξη της υλοποίησης του έργου.