Πρώτη βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής κατάρτισης προσωπικού – Χανιά, Ελλάδα, 25 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2019

Η πρώτη βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής κατάρτισης προσωπικού MILAN πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης / Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (TUC / MUSIC). Καλύπτει την εμπειρία τους στα συστήματα πληροφοριών, τα συστήματα ηλεκτρονικής και κινητής μάθησης και μεθοδολογίες μάθησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης συστημάτων κατάρτισης του MILAN. Ο στόχος αυτής της εκπαιδευτικής εκδήλωσης ήταν να διδάξει άλλους εκπροσώπους των εταίρων του έργου, μεταξύ άλλων, πώς μπορούν να εφαρμόσουν τη συνδυασμένη προσέγγιση μάθησης που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα κατάρτισης του MILAN, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζεται από πολυμέσα ως αποτελεσματικό μέσο μάθησης , και την παρουσίασή τους και τη διαδικτυακή διανομή, για να ταιριάζουν σε διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Η εκπαιδευτική εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, πρακτικές συνεδρίες και εργαστήρια συζήτησης, καθώς και επισκέψεις μελέτης σε σχετικά εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα κύρια σημεία του προγράμματος της εκδήλωσης κατάρτισης ήταν τα ακόλουθα:
  • μεθοδολογίες ηλεκτρονικής μάθησης – Μικτή μάθηση και μοντέλα,
  • οικοδόμηση μιας κοινής γλώσσας (Μαθησιακά αντικείμενα και συσπείρωση, Μοντέλα & πρότυπα μαθησιακού περιεχομένου, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης (LCMS) έναντι Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMS))
  • Σχεδιασμός μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (εκπαιδευτικός σχεδιασμός, στυλ εκμάθησης, ταξινόμηση Bloom, ανάλυση εργασιών, μορφή μαθησιακών πόρων και δομή μαθημάτων),
  • συστήματα και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για ανάπτυξη, διαχείριση και διανομή μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης: επιτυχείς υλοποιήσεις σχετικών έργων και λύσεων,
  • πρακτικό εργαστήριο – Δοκιμή των λύσεων που παρουσιάστηκαν,
  • επισκόπηση της έρευνας στα Υπολογιστικά Γραφικά και Προσομοιώσεις (VR / AR) στο Εργαστήριο TUC / MUSIC – Demos,
  • επίσκεψη στο Εργαστήριο Transformable Intelligent Environments (TUC TIE), Σχολή Αρχιτεκτονικής,
  • επίσκεψη στο εργαστήριο μοντελοποίησης και παρασκευής μοντέλων κατασκευής (TUC M3 Lab), Σχολή Μηχανικών και Διοίκησης Παραγωγής
  • δικτύωση με σχετικά έργα σε εξέλιξη: Συμμετοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Χανιά υπό το Υπουργείο Παιδείας (υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια – ΕΠΑΛ) και παρουσίαση των σχετικών έργων τους.