Projekti kohta

Projekti kestus: 01.11.2018-31.10.2021

MILAN projekti eesmärk on innovatiivse robootika ja automaatika koolituskursuse väljatöötamine, rakendades virtuaal- ja liitreaalsuse vahendeid.

MILAN projekt on üheks osaks ERASMUS+ horisontaalprioriteedist “Digitaalajastu avatud ja innovatiivsed praktikad”. Projekti sihiks on töötada välja innovatiivsed robootika ja automaatika koolitusmaterjalid ja -vahendid, kasutades kaasaegseid IT ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, kaasaarvatud virtuaal- (VR) ja liitreaalsus (AR). Väljatöötatud koolitusmaterjalid on avalikult kättesaadavad interaktiivsel ja multifunktsionaalsel e-õppe platvormil. Uue ja kaasaegset tootmist tutvustava koolituse kvaliteedi tagab selle suunitlus sihtgruppide spetsifitseeritud vajadustele ja Industry 4.0 ideedele. Milan koolituse süsteem sisaldab õppetükke, interaktiivseid harjutusi ja videoid, mis on kasutatavad PC. tahvelarvuti või nutitelefoni abil.

Projekt on suunatud VKE sektoris töötavatele inimestele:

 • töötajad, kes kasutavad vahetult kaasaegseid tootmistehnoloogiaid (robotid, automaatikaseadmed, koosteliinid) ja keskastme tehniline personal;
 • robootika ja automaatika valdkonna õpetajad, koolitajad ja konsultandid;
 • kutsekoolide õpilased.

Projekti MILAN eesmärgid:

 • teabe kogumine parimate tavade ja tehnoloogiate kohta, mida saab kasutada toodete väljatöötamisel ja nende valmistamisel;
 • MILAN õppekava väljatöötamine – kaasaegset tootmist toetavad kutsehariduse ja -koolituse moodulid;
 • uusi IKT-lahendusi, eriti VR- ja AR-tehnoloogiaid, sisaldavate kaasaegse tootmisvaldkonna koolitusmaterjalide ettevalmistamine;
 • laialdaselt kättesaadava multifunktsionaalse õppe- ja koolitusplatvormi ettevalmistamine, mis võimaldab:
  • e-õppe süsteemi ohjet;
  • õppematerjalide kohandamist mobiilseadmetel kasutamiseks;
  • interaktiivsete koolituste läbiviimist;
  • filmide kuvamist arvutis, tahvelarvutites ja nutitelefonides
 • koolitusmetoodika väljatöötamine.