Avakoosolek Varssavis – 26. – 27. November 2018.a.

Kohtumine Varssavis – 26. – 27. November 2018

Esimene rahvusvaheline projektikohtumine toimus PIAPi automaatika ja mõõtmiste tööstusinstituudis Varssavis. Kohtumise eesmärk oli Erasmus+ programmi raames projektide elluviimise tingimuste arutelu, projektiga seotud ülesannete ja vastutuse jaotuse täpsustamine, projektiküsimuste selgitamine, projektijuhtimisorganite valimine, kommunikatsioonimeetodite kokkulepimine ja projekti ettevalmistamise küsimused. Samuti lepiti kokku järgmise kuue kuu tegevuste loetelu, O1 ja O2 rakenduskavade koostamine, kava tutvustamine, projekti kvaliteedijuhtimine, projekti tulemuste levitamise strateegia väljatöötamine, hindamiskava väljatöötamine ning programmide väljatöötamine, samuti kahe kavandatud lühikese partnerite õppekoolituse tähtajad.

Kohtumise päevakorrapunktid olid:

  • partnerite esitlus;
  • ülevaade programmist Erasmus+;
  • projektijuhtimise põhimõtted ja projekti hindamise ja lepingute sõlmimisega seotud olulised küsimused;
  • kvaliteedijuhtimiskava esimene versioon;
  • partnerite vahelise suhtlemise viisid;
  • projekti tulemustega seotud peamiste ülesannete tutvustamine;
  • EQAVET-i soovituste kasutamine projektis;
  • projekti reklaamimine ja selle tulemuste levitamine (projekti logo, veebisait, voldikud, Facebooki profiil, YouTube’i kanalite loomine).

Koosoleku tulemusena lepiti kokku järgmise 6 kuu tööplaan.