Esimene lühike personali ühine koolitusüritus – Chania, Kreeka, veebruar 25 – märts 1, 2019

Esimene MILAN lühiajaline töötajate ühiskoolitus toimus Kreeta Tehnikaülikoolis / Hajutatud multimeedia infosüsteemide ja rakenduste laboris (TUC/MUSIC). Üritus tutvustas korraldajate teadmisi infosüsteemide, e-õppe ja mobiilsete õppesüsteemide ja metoodikate alal, mis on seotud  MILANi koolitussüsteemi arendamisega. Selle koolitusürituse eesmärk oli tutvustada teistele projektipartnerite esindajatele muu hulgas seda, kuidas nad saavad rakendada MILAN-i koolitusplatvormi toetatavat kombineeritud õpikäsitlust, arendada koolitustegevusi ja koolitusmaterjale, mida toetab multimeedia kui tõhus õppevahend, ning nende esitlemist ja on-line levitamist, et need vastaksid erinevatele õpivajadustele. Koolitusüritus hõlmas ettekandeid, koolitusi, praktilisi sessioone ja aruteluseminare, samuti õppekäike Kreeta Tehnikaülikooli vastavatesse laboritesse. Koolitusürituse päevakorra põhipunktid olid järgmised:
  • e-õppe metoodikad – kombineeritud õppimine ja mudelid,
  • ühise õppekeele loomine (õpiobjektid ja granulaarsus, õpisisu mudelid ja standardid, õpisisu haldussüsteemid (LCMS) vs. õpihaldussüsteemid (LMS)),
  • e-õppe kursuste disain (Õppestiilide juhendite disain, , Bloom’s taksonoomia, ülesannete analüüs, õppematerjalide formaat ja kursuse struktureerimine),
  • e-õppe süsteemid ja vahendid e-õppe kursuste arendamiseks, haldamiseks ja pakkumiseks: seonduvate projektide ja lahenduste edukas rakendamine;
  • praktiline töötuba – esitatud lahenduste testimine,
  • ülevaade arvutigraafika ja simulatsiooni uuringutest (VR/AR) TUC/MUSIC Lab – demod,
  • transformeeritava intelligentse keskkonna labori (TUC TIE Lab), arhitektuurikooli külastus,
  • mikrotöötluse ja tootmise modelleerimise labori (TUC M3 Lab), tootmistehnika ja -juhtimise instituudi külastus,
  • võrgustike loomine käimasolevate seotud projektidega: Chaniá keskhariduse direktoraadi osalemine haridusministeeriumi alluvuses (vastutab muu hulgas kõigi kutsekoolide eest – EPAL) ja nendega seotud projektide tutvustamine.