Kolmas rahvusvaheline projekti koosolek – Bardejov, Slovakia, Jaanuar 16-17, 2020

Kolmas riikidevaheline projektikohtumine toimus Spojena skola Juraja Henischas. Kohtumise peamine eesmärk oli vaadata läbi projekti staatus, töö jaotus enne vahearuande koostamist, levitamistegevuse parandamine ja projekti ressursside kasutamine. Peamised päevakorrapunktid: intellektuaalsed väljundid 2–5, levitamistegevus ja -kavad, kvaliteedijuhtimine ja projektide sisehindamine. Kohtumisel arutati järgmisi küsimusi:
 • olulised küsimused, mis on seotud projekti hetkeseisuga ja järgmiste sammudega, mis tuleb teha vastavalt kavale;
 • intellektuaalsete väljundite ja põhiülesannete esitamine:
 • O2 – MILAN õppekavad: PIAP esitles malli MILANi õppekavade arendamiseks õppekavade kujul. Kuna tehnoloogia areng selles valdkonnas on väga kiire, otsustati, et MILAN projektiettepanekus sisalduva õppetundide nimekirja kontseptsioon vaadatakse üle. PIAP valmistas TUKE abiga ette ja arutas MILANi koolituskursuse uut õppekava,
 • O3 – MILAN Koolituse sisu: TTÜ tõi näite mallist, mida tuleb järgida MILANi kursuste ja koolitusmaterjalide korraldamisel ja arendamisel,
 • O4 – Multifunktsionaalne haridus-koolitusvõrgustiku platvorm: arutelu platvormi disaini ja arhitektuuri üle
 • O5 – MILAN koolitusmetoodika: TalTech tutvustas ja alustas arutelu MILAN-s järgitava koolitusmetoodika üle,
 • partnerite vahel arutatud kvaliteedijuhtimise lähenemisviisi ja kvaliteedijuhtimise kava struktuuri tutvustamine;
 • levitamine ja tutvustamine – infolehe koostas BUT inglise keeles ja trükitud koopiad edastati kohtumise ajal partneritele.
 • Lisaks korraldati tänu kohtumise korraldamisele Bardejovis lühike levitamis- ja konsultatsiooniüritus kutsekooli õpilastega. Lühiürituse käigus kaardistati õpilaste ideed (muu hulgas) kaasaegsetest teadmussiirde vormidest.
Eeldatavad eesmärgid on saavutatud ja kohtumise tulemusena koostati järgmise 7 kuu tegevuste nimekiri.

Teine rahvusvaheline projekti koosolek – Chania, Kreeka, August, 29-30, 2019

Teine riikidevaheline projektikohtumine toimus Kreeta Tehnikaülikoolis. Kohtumise peamine eesmärk oli viia lõpule juhtumianalüüsid ja MILAN kursuste tööplaan, koostada MILANO koolituste sisu ja koolitusvõrgustiku platvormi plaanid ning vaadata üle projekti hetkeseis ja ressursside kasutamine. Kohtumisel arutati järgmisi küsimusi:

 • Intellektuaalsed väljundid,
 • kvaliteedijuhtimise kava,
 • projektide sisehindamine,
 • levitamistegevus ja tulevikuplaanid,
 • esimese aruande hindamise olulised küsimused,
 • järgmiste väljundite rakendamisega seotud tegevused:
 • O1 (otsus täiendava sisuga O1 aruande koostamise kohta),
 • O2 (näidise MILANO õppekavade tutvustus, selle struktuuri ja sisu arutelu),
 • O3 (kursuse ja koolitusmaterjali tutvustus ja arutelu, näidete analüüs),
 • O4 (traditsioonilist multimeedia sisu sisaldavate platvormide näidete esitamine VR ja AR, kasutades WebVR- ja WebAR-tehnoloogiaid, mis võimaldavad VR/AR-i kasutuskogemust brauseri abil mistahes seadmest),
 • O5 (arutelu koolitusmetoodika üle),
 • EQAVETi raamistiku kasutamise kontseptsioon projekti ja projekti tulemuste nõuetekohaseks hindamiseks koos IERi vormiga (sisehindamise aruanne); levitamis- ja reklaami edendamise küsimused: projekti veebisaidi hetkeseis, infolehed, partnerorganisatsioonide veebisaidid.
 • Eeldatavad eesmärgid on saavutatud ja kohtumise tulemusena koostati järgmise 5 kuu tegevuste nimekiri.