Teine rahvusvaheline projekti koosolek – Chania, Kreeka, August, 29-30, 2019

Teine riikidevaheline projektikohtumine toimus Kreeta Tehnikaülikoolis. Kohtumise peamine eesmärk oli viia lõpule juhtumianalüüsid ja MILAN kursuste tööplaan, koostada MILANO koolituste sisu ja koolitusvõrgustiku platvormi plaanid ning vaadata üle projekti hetkeseis ja ressursside kasutamine. Kohtumisel arutati järgmisi küsimusi:

 • Intellektuaalsed väljundid,
 • kvaliteedijuhtimise kava,
 • projektide sisehindamine,
 • levitamistegevus ja tulevikuplaanid,
 • esimese aruande hindamise olulised küsimused,
 • järgmiste väljundite rakendamisega seotud tegevused:
 • O1 (otsus täiendava sisuga O1 aruande koostamise kohta),
 • O2 (näidise MILANO õppekavade tutvustus, selle struktuuri ja sisu arutelu),
 • O3 (kursuse ja koolitusmaterjali tutvustus ja arutelu, näidete analüüs),
 • O4 (traditsioonilist multimeedia sisu sisaldavate platvormide näidete esitamine VR ja AR, kasutades WebVR- ja WebAR-tehnoloogiaid, mis võimaldavad VR/AR-i kasutuskogemust brauseri abil mistahes seadmest),
 • O5 (arutelu koolitusmetoodika üle),
 • EQAVETi raamistiku kasutamise kontseptsioon projekti ja projekti tulemuste nõuetekohaseks hindamiseks koos IERi vormiga (sisehindamise aruanne); levitamis- ja reklaami edendamise küsimused: projekti veebisaidi hetkeseis, infolehed, partnerorganisatsioonide veebisaidid.
 • Eeldatavad eesmärgid on saavutatud ja kohtumise tulemusena koostati järgmise 5 kuu tegevuste nimekiri.