Oodatud tulemused

Projekti MILAN põhieesmärk on arendada välja innovaatiline koolituskursus robootika ja automaatika valdkonnas virtuaalse- ja liitreaalsuse kasutamisega.

Konsortsiumi kõigi partnerite ühistööna kavandatud tulemused:

 • O1 – juhtumiuuringud – teabe kogumine parimate tavade ja tehnoloogiate kohta, mida saab kasutada toodete väljatöötamisel ja nende valmistamisel.
 • O2 – õppekavad – moodulite väljatöötamine, mis toetavad kõrgtasemel tootmist, kutseharidust ja -koolitust
 • O3 – koolitusmaterjalid – õppematerjalide ettevalmistamine kaasaegse tootmise valdkonnas, mis kasutavad sisaldavad uusi IKT-lahendusi, eriti VR- ja AR-tehnoloogiaid.
 • O4 – koolitusplatvorm – üldkasutatava, multifunktsionaalse haridus- ja koolitusplatvormi ettevalmistamine, mis võimaldab: e-õppesüsteemi käivitamist, tundide kohandamist mobiilseadmetega, interaktiivsete harjutuste läbiviimist, filmide avaldamist arvutis, tahvelarvutites ja nutitelefonides.
 • O5 – MILANi koolitusmetoodika – kõik tulemused põhinevad väljatöötatud metoodikal, mis kasutab valitud EQAVET-i soovitusi, võimaldab jälgida lõpetajaid ning toetab õpetajate, koolitajate ning kutseõppe- ja koolitusmentorite esmast ja pidevat professionaalset arengut nii koolikeskkonnas kui ka töökohal.
 • Need peamised projekti väljundid on otseselt seotud ülalnimetatud tulemuste ettevalmistamise ja koolitussüsteemide kvaliteedi parandamisega, arendades välja kutsehariduse ja -koolituse uuenduslikku koolitussüsteemi, sisu, meetodeid ja protseduure, kasutades uusi mobiilseid viise koolituse sisu esitamiseks. Uued struktureeritud õppetunnid aitavad parandada töötajate oskusi ja võidelda kõrge tööpuuduse vastu, eriti noorte seas.

Projekti käigus töötab konsortsium välja ka mitmed täiendavad projekti erinevate tegevustega seotud tulemused:

 • projekti juhtimiskava – projekti koordinaatori poolt välja töötatud projekti esimesel kuul ja vajaduse korral ajakohastatud;
 • partnerluslepingud, milles on üksikasjalikult kirjeldatud ülesandeid, vastutust ja eelarve jaotust – allkirjastatud kõigi partnerite vahel;
 • projektikoosolekute protokollid koos kõigi partnerite ülesannete ja vastutuse kirjeldustega;
 • rahvusagentuuri vahe- ja lõpparuanded;
 • kvaliteedi juhtimiskava – PIAP töötab välja projekti esimesel kuul ja seda ajakohastatakse regulaarselt;
 • BET töötab projekti esimesel kuul välja tulemuste levitamiskava, mida ajakohastatakse regulaarselt;
 • levitamisaruanded – need on välja töötanud AGA, mis võtavad kokku kõigilt partneritelt saadud teabe;
 • projekti visuaalne identiteet – eesmärk on välja töötada kogu Euroopas äratuntav MILAN-projekti visuaalne kujundus;
 • suunised MILANi lõpptulemuste edasiseks arendamiseks – töötavad välja kõik partnerid viimasel projektikoosolekul.

Projekti väga oluliseks tulemuseks on tugeva ja püsiva partnerluse loomine kutsehariduse ja -koolituse partnerite vahel, mis jätkub ka pärast projekti lõppu.

Projekti eeldatav peamine mõju on otseselt seotud projekti tulemuste kasutamisega projekti ajal ja pärast seda.