O projekcie

Termin realizacji projektu: 01.11.2018-30.10.2021

Głównym celem projektu MILAN jest opracowanie innowacyjnego kursu szkoleniowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej w edukacji robotyki i automatyzacji.

Projekt MILAN realizowany jest w ramach priorytetu horyzontalnego „Otwarte i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej” programu Erasmus+. Działania projektu mają na celu opracowanie innowacyjnych materiałów i narzędzi szkoleniowych z zakresu robotyki i automatyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym  wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości. Opracowane materiały szkoleniowe zostaną umieszczone na ogólnie dostępnej, interaktywnej, wielofunkcyjnej platformie e-learningowej. Zapewniona zostanie nowa jakość szkoleń poprzez dostosowanie ich do zidentyfikowanych potrzeb przedstawicieli grup docelowych nakierowanych na wprowadzenie zaawansowanej produkcji zgodnie z ideami Przemysłu 4.0. System szkoleniowy MILAN będzie zawierał lekcje, interaktywne ćwiczenia oraz filmy dostępne na PC, tablety i smartfony.

 

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w sektorze MŚP:

 • Pracowników obsługujących bezpośrednio zaawansowane technologie produkcji (roboty, automaty, linie montażowe) i średniego personelu technicznego,
 • Nauczycieli, trenerów i konsultantów w zakresie robotyki i automatyki,
 • Uczniów szkół zawodowych.

 

Cele projektu MILAN:

 • Zebranie informacji o najlepszych praktykach i technologiach możliwych do wykorzystania w opracowywaniu produktów projektu i ich używania
 • Opracowanie programów nauczania MILAN – modułów wspierających kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie zaawansowanej produkcji
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu zaawansowanej produkcji, zawierających nowoczesne rozwiązania ICT, w szczególności technologie VR i AR
 • Przygotowanie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej platformy edukacyjno-szkoleniowej, umożliwiającej:
  • prowadzenie systemu e-learningowego
  • dostosowanie lekcji do urządzeń mobilnych
  • prowadzenie ćwiczeń interaktywnych
  • publikację filmów na PC, tablety i smartfony
 • Opracowanie metodologii szkolenia.