Spotkanie inauguracyjne w Warszawie – 26-27 listopada 2018 r.

Spotkanie w Warszawie – 26-27.11.2018

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Przemysłowym Instytucie  Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Celem spotkania było omówienie warunków realizacji projektów w ramach programu Erasmus+, podział zadań i obowiązków związanych z projektem, wyjaśnienie kwestii projektowych, wybór organów zarządzających projektem, określenie sposobów komunikacji i przygotowanie listy działań na następne 6 miesięcy, stworzenie planów realizacji O1 i O2, prezentacja planu zarządzania jakością projektu opracowanie strategii rozpowszechniania wyników projektu, stworzenie planu oceny oraz opracowania programów szkoleniowych dla dwóch planowanych krótkoterminowych wspólnych szkoleń dla personelu.

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  • prezentacja partnerów,
  • przegląd programu Erasmus+,
  • zasady zarządzania projektami i ważne kwestie wynikające z oceny projektu i procesu zawierania umów,
  • pierwsza wersja planu zarządzania jakością,
  • sposoby komunikacji między partnerami,
  • prezentacja głównych zadań związanych z wynikami projektu,
  • stosowanie rekomendacji EQAVET w projekcie,
  • promocja projektu oraz upowszechnianie jego rezultatów (logo projektu, strona internetowa, ulotki, profil na Facebooku, tworzenie kanału YouTube).

W wyniku spotkania utworzono plan prac na następne 6 miesięcy.