Pierwsze krótkoterminowe spotkanie szkoleniowe – Chania, Grecja, 25 lutego -1 marca 2019

Pierwsze krótkoterminowe spotkanie szkoleniowe MILAN odbyło się w Grecji, w Technical University of Crete / Laboratory of Distributed Multimedia Information Systems and Applications (TUC/MUSIC) (TUC/MUSIC). Głównym przedmiotem spotkania były systemy informatyczne, e-learning i mobilne uczenie się oraz metodologia w zakresie rozwoju systemu szkoleniowego MILAN. Celem tego szkolenia było przedstawienie partnerom wiedzy o tym, w jaki sposób mogą zastosować podejście blended learning wspierane przez platformę szkoleniową MILAN do opracowywania działań szkoleniowych i materiałów szkoleniowych wspartych multimediami jako skutecznym sposobem uczenia się, a także sposób prezentacji i dystrybucji materiałów on-line, w sposób umożliwiający dopasowanie do różnych potrzeb edukacyjnych. Szkolenie obejmowało prezentacje, kursy szkoleniowe, sesje praktyczne i warsztaty dyskusyjne, a także wizyty studyjne w odpowiednich laboratoriach TUC. Głównymi punktami programu szkolenia były:
  • metodologie e-learningu – blended learning i jego modele,
  • budowanie wspólnego języka (Learning Objects i Granularity, Learning Content Models & Standards, Learning Content Management Systems (LCMS) vs. Learning Management Systems (LMS)),
  • projektowanie kursów e-learningowych (projektowanie instruktażowe stylów uczenia się, taksonomia Blooma, analiza zadań, forma zasobów edukacyjnych i struktura kursu),
  • systemy i narzędzia e-learningowe do tworzenia, zarządzania i prowadzenia kursów e-learningowych: przykłady udanych wdrożeń projektów i rozwiązań,
  • warsztat praktyczny – testowanie prezentowanych rozwiązań,
  • przegląd Computer Graphics and Simulation Research (VR/AR) w TUC/MUSIC Lab – Demos,
  • wizyta w Transformable Intelligent Environments Laboratory (TUC TIE Lab), School of Architecture,
  • wizyta w Micromachining and Manufacturing Modeling Lab (TUC M3 Lab), School of Production Engineering and Management,
  • networking: Udział Dyrekcji Szkolnictwa Średniego w Chanii przy Ministerstwie Edukacji (odpowiedzialny m.in. za wszystkie Liceum Zawodowe – EPAL) i prezentacja związanych z nimi projektów.