Trzecie międzynarodowe spotkanie szkoleniowe, Bardejów, Słowacja, 16-17 stycznia 2020

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się na Słowacji w Spojena skola Juraja Henischa. Głównym celem spotkania był przegląd postępów w projekcie, podział pracy przed przygotowaniem raportu częściowego, usprawnienie działań upowszechniających oraz analiza zasobów projektu. Główne punkty porządku obrad: rezultaty pracy intelektualnej O2-O5, działania i plany rozpowszechniania rezultatów, zarządzanie jakością i wewnętrzna ocena projektu. Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

 • aktualny stan projektu i kolejnych kroków, które należy wykonać zgodnie z planem,
 • prezentacja wyników pracy intelektualnej i głównych zadań:
  • O2 – programy nauczania MILAN: zaprezentowano szablon do opracowania programów nauczania MILAN w postaci sylabusa (PIAP). Z uwagi na szybki rozwój technologii w obszarze projektu, postanowiono zweryfikować koncepcję listy lekcji zawartej w propozycji projektu MILAN. Przedstawiciele PIAP i TUKE przygotowali i omówili nowy program szkolenia MILAN,
  • O3 –materiały szkoleniowe MILAN: zaprezentowano przykład szablonu, którego należy przestrzegać przy organizacji i rozwoju kursów MILAN oraz materiałów szkoleniowych (TUC),
  • O4 – platforma szkoleniowa: omówienie projektu i architektury platformy,
  • O5 – metodologia szkolenia MILAN: przedstawiciel TalTech przedstawił i rozpoczął dyskusję na temat metodologii szkolenia, która będzie stosowana w MILAN,
 • przedstawienie podejścia do zarządzania jakością oraz struktury Planu Zarządzania Jakością, które zostało omówione w gronie partnerów,
 • upowszechnianie i promocja – ulotka została przygotowana przez koordynatora projektu w języku angielskim, a wydrukowane egzemplarze zostały dostarczone partnerom podczas spotkania.
 • Ponadto, dzięki przeniesieniu spotkania do Bardejowa, zorganizowano krótką imprezę upowszechniającą i konsultacyjną z uczniami szkoły zawodowej. Podczas krótkiego wydarzenia zaprezentowano m.in. studenckie pomysły na nowoczesne formy przekazywania wiedzy.