Konferencja „Innovations in vocational education” na Politechnice Białostockiej 19-20 października 2021

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Innovations in vocational education”. Tematem konferencji będzie wykorzystanie technologii VR/AR w szkoleniach zawodowych z zakresu automatyki i robotyki, na potrzeby Przemysłu 4.0.

Cele konferencji:

 • Przedstawienie możliwości zastosowania technologii sztucznej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości w edukacji, zwłaszcza w szkoleniach zawodowych.
 • Prezentacja kursów szkoleniowych MILAN w zakresie wdrażania i stosowania automatyki i robotyki na liniach produkcyjnych.
 • Praktyczne przetestowanie wybranych rozwiązań

Konferencja jest okazją do przedstawienia wyników projektu MILAN.

Wydarzenie skierowane jest w do osób odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla pracowników obsługujących bezpośrednio zaawansowane technologie produkcji, średniego personelu technicznego, nauczycieli, trenerów i konsultantów z zakresu automatyki i robotyki oraz do uczniów szkół zawodowych.

Uprzejmie prosimy o kontakt potwierdzający uczestnictwo w każdym z dni konferencji niezależnie. Uwaga: liczba miejsc na dzień 20.10.2021 (warsztaty z wykorzystaniem VR/AR) jest bardzo ograniczona. Prosimy o kontakt na adres: m.omieljanowicz@pb.edu.pl (Koordynator Projektu MILAN).

Program

 

Trzecie międzynarodowe spotkanie szkoleniowe, Bardejów, Słowacja, 16-17 stycznia 2020

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się na Słowacji w Spojena skola Juraja Henischa. Głównym celem spotkania był przegląd postępów w projekcie, podział pracy przed przygotowaniem raportu częściowego, usprawnienie działań upowszechniających oraz analiza zasobów projektu. Główne punkty porządku obrad: rezultaty pracy intelektualnej O2-O5, działania i plany rozpowszechniania rezultatów, zarządzanie jakością i wewnętrzna ocena projektu. Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

 • aktualny stan projektu i kolejnych kroków, które należy wykonać zgodnie z planem,
 • prezentacja wyników pracy intelektualnej i głównych zadań:
  • O2 – programy nauczania MILAN: zaprezentowano szablon do opracowania programów nauczania MILAN w postaci sylabusa (PIAP). Z uwagi na szybki rozwój technologii w obszarze projektu, postanowiono zweryfikować koncepcję listy lekcji zawartej w propozycji projektu MILAN. Przedstawiciele PIAP i TUKE przygotowali i omówili nowy program szkolenia MILAN,
  • O3 –materiały szkoleniowe MILAN: zaprezentowano przykład szablonu, którego należy przestrzegać przy organizacji i rozwoju kursów MILAN oraz materiałów szkoleniowych (TUC),
  • O4 – platforma szkoleniowa: omówienie projektu i architektury platformy,
  • O5 – metodologia szkolenia MILAN: przedstawiciel TalTech przedstawił i rozpoczął dyskusję na temat metodologii szkolenia, która będzie stosowana w MILAN,
 • przedstawienie podejścia do zarządzania jakością oraz struktury Planu Zarządzania Jakością, które zostało omówione w gronie partnerów,
 • upowszechnianie i promocja – ulotka została przygotowana przez koordynatora projektu w języku angielskim, a wydrukowane egzemplarze zostały dostarczone partnerom podczas spotkania.
 • Ponadto, dzięki przeniesieniu spotkania do Bardejowa, zorganizowano krótką imprezę upowszechniającą i konsultacyjną z uczniami szkoły zawodowej. Podczas krótkiego wydarzenia zaprezentowano m.in. studenckie pomysły na nowoczesne formy przekazywania wiedzy.

Drugie krótkoterminowe spotkanie szkoleniowe – Białystok, 13-17 maja, 2019

Celem tego szkolenia było przedstawienie partnerom możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii ICT do dostarczania i prezentacji materiałów multimedialnych zawierających treści AR/VR. Głównymi punktami programu szkolenia były:
 • platformy e-learningowe – przegląd i dyskusja,
 • skuteczność w opracowywaniu i zarządzaniu materiałami – dyskusja,
 • podstawy grafiki komputerowej i biometrii,
 • platforma unity podstawy AR/VR – warsztaty,
 • rozwiązania D-tech AR dla przemysłu – jako przykład wykorzystania technologii do dostarczania informacji pracownikom z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości,
 • rozwiązanie ALNEA VR dla przemysłu – Wizualizacje wirtualnej rzeczywistości linii produkcyjnych,
 • networking w zakresie technologii teleinformatycznych do dostarczania i prezentacji materiałów multimedialnych zawierających treści AR/VR,
 • przykład zastosowania technologii VR w grach i edukacji – wizyta w firmie Riftcat,
 • wizyta w laboratoriach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego,
 • wystawa multimedialna Wersal Północy wśród kolorów dźwięków i świateł (Muzeum Historyczne). Wystawa multimedialna „Białystok młodego Zamenhofa”
 • podsumowanie, wnioski i ocena szkolenia.

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe – Chania, Grecja, 29-30 sierpnia 2019

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Grecji, w Technical University of Crete. Głównym celem spotkania było zakończenie prac nad rezultatami pracy intelektualnej O1-Studium przypadku oraz O2-Program MILAN, przygotowanie planów realizacji O3-MILAN Treść szkolenia i O4-Platforma szkoleniowa, a także przegląd aktualnego stanu projektu i wykorzystania zasobów.   Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
 • wyniki pracy intelektualnej,
 • plan zarządzania jakością,
 • wewnętrzna ocena projektu,
 • działania upowszechniające i plany na przyszłość,
 • ważne wnioski wynikające z oceny pierwszego raportu,
 • działania związane z realizacją kolejnych rezultatów:
  • O1 (decyzja o opracowaniu raportu O1 z dodatkową treścią),
  • O2 (przedstawienie wzorcowego programu nauczania MILAN, omówienie jego struktury i treści),
  • O3 (prezentacja i dyskusja na temat materiałów szkoleniowych i szkoleniowych, analiza przykładów),
  • O4 (prezentacja przykładów platform zawierających tradycyjne treści multimedialne, przykłady VR i AR wykorzystujące technologie WebVR i WebAR umożliwiające doznania VR/AR z wykorzystaniem przeglądarki z dowolnego urządzenia),
  • O5 (omówienie metodyki szkolenia),
 • koncepcja wykorzystania ram EQAVET do prawidłowej oceny projektów i rezultatów projektów wraz z szablonem IER (Raportu Oceny Wewnętrznej);
 • kwestie upowszechniania i promocji: aktualny stan strony internetowej projektu, ulotki, strony internetowe organizacji partnerskich.
Założone cele zostały osiągnięte i w wyniku spotkania powstała lista działań na kolejne 5 miesięcy

Pierwsze krótkoterminowe spotkanie szkoleniowe – Chania, Grecja, 25 lutego -1 marca 2019

Pierwsze krótkoterminowe spotkanie szkoleniowe MILAN odbyło się w Grecji, w Technical University of Crete / Laboratory of Distributed Multimedia Information Systems and Applications (TUC/MUSIC) (TUC/MUSIC). Głównym przedmiotem spotkania były systemy informatyczne, e-learning i mobilne uczenie się oraz metodologia w zakresie rozwoju systemu szkoleniowego MILAN. Celem tego szkolenia było przedstawienie partnerom wiedzy o tym, w jaki sposób mogą zastosować podejście blended learning wspierane przez platformę szkoleniową MILAN do opracowywania działań szkoleniowych i materiałów szkoleniowych wspartych multimediami jako skutecznym sposobem uczenia się, a także sposób prezentacji i dystrybucji materiałów on-line, w sposób umożliwiający dopasowanie do różnych potrzeb edukacyjnych. Szkolenie obejmowało prezentacje, kursy szkoleniowe, sesje praktyczne i warsztaty dyskusyjne, a także wizyty studyjne w odpowiednich laboratoriach TUC. Głównymi punktami programu szkolenia były:
 • metodologie e-learningu – blended learning i jego modele,
 • budowanie wspólnego języka (Learning Objects i Granularity, Learning Content Models & Standards, Learning Content Management Systems (LCMS) vs. Learning Management Systems (LMS)),
 • projektowanie kursów e-learningowych (projektowanie instruktażowe stylów uczenia się, taksonomia Blooma, analiza zadań, forma zasobów edukacyjnych i struktura kursu),
 • systemy i narzędzia e-learningowe do tworzenia, zarządzania i prowadzenia kursów e-learningowych: przykłady udanych wdrożeń projektów i rozwiązań,
 • warsztat praktyczny – testowanie prezentowanych rozwiązań,
 • przegląd Computer Graphics and Simulation Research (VR/AR) w TUC/MUSIC Lab – Demos,
 • wizyta w Transformable Intelligent Environments Laboratory (TUC TIE Lab), School of Architecture,
 • wizyta w Micromachining and Manufacturing Modeling Lab (TUC M3 Lab), School of Production Engineering and Management,
 • networking: Udział Dyrekcji Szkolnictwa Średniego w Chanii przy Ministerstwie Edukacji (odpowiedzialny m.in. za wszystkie Liceum Zawodowe – EPAL) i prezentacja związanych z nimi projektów.

Spotkanie inauguracyjne w Warszawie – 26-27 listopada 2018 r.

Spotkanie w Warszawie – 26-27.11.2018

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Przemysłowym Instytucie  Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Celem spotkania było omówienie warunków realizacji projektów w ramach programu Erasmus+, podział zadań i obowiązków związanych z projektem, wyjaśnienie kwestii projektowych, wybór organów zarządzających projektem, określenie sposobów komunikacji i przygotowanie listy działań na następne 6 miesięcy, stworzenie planów realizacji O1 i O2, prezentacja planu zarządzania jakością projektu opracowanie strategii rozpowszechniania wyników projektu, stworzenie planu oceny oraz opracowania programów szkoleniowych dla dwóch planowanych krótkoterminowych wspólnych szkoleń dla personelu.

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

 • prezentacja partnerów,
 • przegląd programu Erasmus+,
 • zasady zarządzania projektami i ważne kwestie wynikające z oceny projektu i procesu zawierania umów,
 • pierwsza wersja planu zarządzania jakością,
 • sposoby komunikacji między partnerami,
 • prezentacja głównych zadań związanych z wynikami projektu,
 • stosowanie rekomendacji EQAVET w projekcie,
 • promocja projektu oraz upowszechnianie jego rezultatów (logo projektu, strona internetowa, ulotki, profil na Facebooku, tworzenie kanału YouTube).

W wyniku spotkania utworzono plan prac na następne 6 miesięcy.