Politechnika Białostocka (BUT)

Politechnika Białostocka (PB) powstała w 1949 roku i jest największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce. Na 6 wydziałach kształci blisko 7 tysięcy studentów na studiach I stopnia (licencjackie 3-letnie oraz inżynierskie 3,5-letnie) oraz II stopnia (magisterskie 1,5 lub 2-letnie). Uczelnia prowadzi także interdyscyplinarną Szkołę Doktorską oraz posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Wydział Informatyki, którego personel będzie zaangażowany w realizację projektu, posiada duże doświadczenie w opracowywaniu programów kształcenia na kierunkach związanych z programowaniem i branżą IT. Osoby zaangażowane do projektu wielokrotnie uczestniczyły w tworzeniu programów studiów, na różnych kierunkach realizowanych na Wydziale Informatyki.

Wydział od lat współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzięki czemu dysponuje dużą wiedzą w zakresie dopasowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, oraz z ośrodkami akademickimi na całym świecie w ramach bilateralnych umów naukowych. Na bazie tej współpracy realizowane są projekty dydaktyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, także w ramach programu Erasmus +.

Kluczowe osoby zaangażowane w projekt, ze strony PB, mają doświadczenie w budowaniu programów studiów z uwzględnieniem trendów płynących z rynku pracy branży IT. Dodatkowo są nauczycielami akademickimi z wieloletnim doświadczeniem i wysoką metodyką uczenia zarówno w zakresie studiów wyższych jak i szkolnictwa zawodowego branżowego. Są autorami kursów na platformie e-learningowej Wydziału Informatyki PB, mentorami kół naukowych i promotorami prac dyplomowych.