Druhé krátkodobé školiace stretnutie – Białystok, 13. – 17. mája 2019

Cieľom tohto školenia bolo oboznámiť partnerov s možnosťami využívania pokročilých technológií ICT na dodávanie a prezentáciu multimediálnych materiálov obsahujúcich AR / VR. Hlavné body výcvikového programu boli:
 • platformy elektronického vzdelávania – preskúmanie a diskusia,
 • efektívnosť pri vývoji a správe materiálov – diskusia,
 • základy počítačovej grafiky a biometrie,
 • Platforma základnej jednotky AR / VR – dielne,
 • D-tech AR riešenia pre priemysel – ako príklad použitia technológie na poskytovanie informácií zamestnancom pomocou rozšírenej reality,
 • Riešenie ALNEA VR pre priemysel – vizualizácia výrobných liniek virtuálnou realitou,
 • vytváranie sietí v oblasti IKT na dodanie a prezentáciu multimediálnych materiálov obsahujúcich AR / VR,
 • príklad použitia technológie VR v hrách a vzdelávaní – návšteva Riftcat,
 • návšteva laboratórií Vedecko-technologického parku Białystok,
 • multimediálna výstava Versailles severu medzi farbami zvukov a svetiel (Historické múzeum). Multimediálna výstava „Białystok mladého Zamenhofa“
 • zhrnutie, závery a hodnotenie školenia.