Tretie medzinárodné stretnutie – Bardejov, Slovensko, 16-17. január, 2020

Hlavným účelom stretnutia bolo preskúmať pokrok v projekte, rozdeliť prácu pred vypracovaním priebežnej správy, zlepšiť činnosti týkajúce sa šírenia informácií a analyzovať zdroje projektu. Hlavné body programu: intelektuálny výstup O2-O5, diseminačné činnosti a plány, riadenie kvality a interné hodnotenie projektu. Počas stretnutia sa diskutovalo o týchto otázkach:

 • aktuálny stav projektu a ďalšie kroky, ktoré sa majú prijať podľa plánu,
 • prezentácia výsledkov duševnej práce a hlavných úloh:
  • O2 – Osnovy MILAN: Je uvedená šablóna Sylalabus (PIAP) pre tvorbu osnov MILAN. Z dôvodu rýchleho rozvoja technológií v oblasti projektu bolo rozhodnuté overiť koncepciu zoznamu lekcií obsiahnutú v návrhu projektu MILAN. Zástupcovia PIAP a TUKE pripravili a prediskutovali nový vzdelávací program MILAN,
  • O3 – Školiace materiály MILAN: je uvedený príklad šablóny, ktorá sa má dodržiavať pri organizácii a vývoji kurzov a školiacich materiálov MILAN (TUC),
  • O4 – školiaca platforma: diskusia o dizajne a architektúre platformy,
  • O5 – Metodika výcviku MILAN: zástupca TalTechu predstavil a zahájil diskusiu o metodike výcviku, ktorá bude použitá v MILANe,
 • prezentácia prístupu k riadeniu kvality a štruktúry plánu riadenia kvality, ktorá bola prerokovaná medzi partnermi,
 • šírenie a propagácia – leták pripravil koordinátor projektu v angličtine a tlačené kópie boli doručené partnerom počas stretnutia.
 • Vďaka prenosu stretnutia do Bardejova sa navyše uskutočnilo krátke diseminačné a konzultačné podujatie so študentmi odbornej školy. Počas krátkeho podujatia sa okrem iného študentské nápady pre moderné formy prenosu vedomostí.

Predpokladané ciele sa dosiahli a výsledkom stretnutia bol zoznam aktivít na nasledujúcich 7 mesiacov.